Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Aan deze website kunnen echter geen rechten ontleend worden noch vloeien
er enige verplichtingen voor Motorclub Boemerang uit voort.
Motorclub Boemerang aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid
voor de gevolgen die uit het gebruik van de website en de websites
waar naar verwezen wordt, mocht voortvloeien.

Motorclub Boemerang is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waar naar verwezen wordt.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Motorclub Boemerang mag niets
van deze website worden verveelvoudigd, bewerkt en / of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, magnetische media,
op internet of op welke andere wijze dan ook.

Volg ons op:

facebook

alwako

eddylemmens

mensinck

rijkers